DATA FORM'UN ÇALIŞMA FELSEFESİ

Data Form'un amacı, gelişen teknolojik şartlara uyum göstererek, müşterilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri en ekonomik şartlarda, sürekli ve güvenilir bir kalitede üreterek pazar payını ve rekabet gücünü arttırmaktır.

Kalite Yönetim Sistemimiz, "TS EN ISO 9001:2008" ile 2009 yılında yeniden belgelendirilmiştir.
Bu belge, BSI'nin tekrarlanan denetimleri ile yenilenmektedir.

 

VİZYONUMUZ:

Ülkemizin Matbaa sektöründe önde gelen kuruluşlardan
biri olabilmek için Toplam Kalite Yönetim Sistemini
etkin şekilde uygulayarak ürettiğimiz tüm ürünlerin
üretim kalitesiyle sektörde lider olmak.

MİSYONUMUZ :

Müşteri Memnuniyeti ve Odaklılığı en üst düzeyde tutarak,
ulusal ve uluslar arası standartlara ulaşan kaliteyi sağlamada
üretim ve ürün çalışmalarını sürekli geliştirmeyi ve
iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.

DEĞERLERİMİZ :

- Teknolojik gelişimin sürekliliğini sağlamak
- Ürün kalitesini sürekli iyileştirmek
- Verimlilik artışı çalışmalarını personelimizin katılımı ile yürütmek
- Mükemmel iş sonuçlarının elde edilmesi için tüm iş süreçlerinin tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirmek
- Müşteri beklentilerini fazlasıyla karşılamak
- Müşteri odaklı çalışmak
- Müşteri Memnuniyetinin sürekli olarak arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve bunların sonuçlarını ölçmek
her anlamda performans ölçüm / analizleri gerçekleştirmek